top of page

Individuele gesprekken

Orthopedagogische begeleiding op maat vanuit een kindvriendelijke en gezinsgerichte visie met als doel de draagkracht van een gezinssysteem te optimaliseren.

Kind zijn en volwassen worden - een belangrijke wandeling doorheen je levensverhaal. Dit kan af en toe gepaard gaan met kleine en soms grotere hindernissen en dit zowel voor het kind als de ouder(s). 

Mogelijke vragen :

  • Pesten en gepest worden;

  • Kinderen voor, tijdens en na echtscheidingssituaties;

  • Kinderen met een beperking;

  • Opvoedingsondersteuning;

  • Faalangst en onzekerheid.

Deze moeilijkheden kunnen in meer of mindere mate de schoolsituatie van een kind beïnvloeden. In samenwerking met de verschillende betrokkenen trachten wij het welbevinden van een kind te optimaliseren.

35463595_1307989169338087_65127444875952
bottom of page