top of page

Thuisonderwijs / Examencommissie

Er kunnen verschillende oorzaken optreden waardoor kinderen/jongeren tijdelijk of definitief niet meer naar school gaan. Op dat moment kunnen zij hier terecht voor

extra ondersteuning. Samen met hen en hun ouders zoeken we naar de best mogelijke oplossing.

Uiteraard dient men een alternatieve vorm van onderwijs te volgen.

Ik bied ondersteuning aan:

  • Kinderen/jongeren in thuisonderwijs;

  • Kinderen met gezondheidsproblemen;

  • Jongeren die starten aan de examencommissie.

35463595_1307989169338087_65127444875952
bottom of page