top of page

Eindwerkbegeleiding

boek.jpg

Nalezen en begeleiden van werkstukken, papers en eindwerken.

Deze begeleiding houdt volgende zaken in:

  • Het zoeken naar een onderwerp;

  • Het geven van handvaten in het kader van een literatuurstudie;

  • Het geven van handvaten voor een correcte schrijfwijze en opbouw van de tekst;

  • Het nalezen van de werkstukken, papers en eindwerken.

Deze begeleiding is enkel van toepassing voor jongeren uit het secundair onderwijs en hogeschoolstudenten.

bottom of page